หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“เมืองน่าอยู่ ระบบบริการขั้นพื้นฐานเพียงพอ การศึกษาทั่วถึง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ ทต.วังชมภู
 
พันธกิจ
 

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมการศึกษา

กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคมนาคม
 
แนวทางการพัฒนา
   

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

พัฒนาระบบจราจร

ไฟฟ้าแสงสว่าง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
   

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา
 
แนวทางการพัฒนา
   

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน

การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัย บทบาทและหน้าที่
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
   

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

ปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสังคม การเมืองและการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
   

การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
แนวทางการพัฒนา
   

ป้องกันและควบคุมโรค

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ส่งเสริมด้านโภชนาการ
 
 
 
 
 
 
WCP SUBDISTRICT MUNICIPALITY
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 1,803,590 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10