หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลวังชมภู เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลวังชมภู ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4.3 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ด้านเหนือ

หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสามัคคีชัย ตรง กม. 82.500 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 500 เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสามัคคีชัย ฟากตะวันออกตรง กม. 82.500

หลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไชยบูรย์ ฟากตะวันตกตรง กม.2

หลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางถนนไชยบูรย์ ตรง กม.2 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 500 เมตร ติดต่อกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ด้านทิศใต้

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนสามัคคีชัยตรง กม.80 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสามัคคีชัย 500 เมตร ติดต่อกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ด้านทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนสามัคคีชัยตรง กม.80 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 500 เมตร ติดต่อกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
ด้านทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 ติดต่อกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
 
 
 
ทต.วังชมภู
หลักเขตที่ 1
หลักเขตที่ 2
หลักเขตที่ 3
หลักเขตที่ 5
หลักเขตที่ 6
 
 
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,833 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,806 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12

หญิง จำนวน 2,027 คน คิดเป็นร้อยละ 52.88
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,304 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 891.40 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
WCP SUBDISTRICT MUNICIPALITY
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 566,844 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10