หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่ราบ มีที่สูงและเขาเตี้ยๆ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดสามัคคีพัฒนาราม

วัดซับข่อย
มีมัสยิดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 1 แห่ง

มัสยิดวังชมภู
 
การศึกษาในชุมชน
 
สถานศึกษาที่มีอยู่มีทั้งของภาครัฐ และเอกชน ภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านซับข่อย

โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา

โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ (เอกชน)
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 

คลินิกเอกชน จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งในเขต และนอกเขตเทศบาล โดยให้บริการในการรักษาโรคทั่วไป
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 

ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของสถานีตำรวจย่อยของสถานีตำรวจภูธร
  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
เทศบาลตำบลวังชมภู มีถนนสายหลักคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 21 กิโลเมตร และไปอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันตกประมาณ 29 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 36 กิโลเมตร การบริการขนส่งระหว่างจังหวัดได้แก่ รถ บขส. สายพิจิตร-เพชรบูรณ์ และสายตะพานหิน - เพชรบูรณ์ ผ่านเขตเทศบาลตลอดวัน และบริการขนส่งสายกรุงเทพฯ-สระบุรี-หล่มสัก นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารสองแถวจากสามแยกวังชมภู ไปยังอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และรถโดยสารสองแถวจากสามแยกวังชมภู เข้าไปในหมู่บ้านยางหัวลม หมู่บ้านวังทอง เป็นต้น
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยนา โดยส่งน้ำผ่านคลองห้วยนา ไหลมาจากทิศตะวันตกของหมู่บ้านวังทอง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล โดยคลองสายนี้เป็นแหล่งรองรับน้ำจากธรรมชาติที่สำคัญในหน้าแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มีน้ำน้อยมาก ในฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและไหลเชี่ยวจากเทือกเขาไหลหลากอย่างรวดเร็ว
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
มีสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู) จำนวน 1 แห่ง ที่ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีจำนวนหลังคาเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,074 หลังคาเรือน
 
การสื่อสารในชุมชน
 
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาล และตำบลใกล้เคียง จำนวนหลังคาเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ตามบ้าน จำนวน 1,220 หลังคาเรือน
 
ประปาในชุมชน
 
มีการประปาเทศบาลตำบลวังชมภู จำนวน 1 แห่ง ที่ให้บริการจ่ายน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำภายในเขตเทศบาล โดยในเขตเทศบาลมีจำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 1,067 หลังคาเรือน มีแหล่งน้ำดิบ คือ คลองห้วยนา
 
 
 
 
 
 
WCP SUBDISTRICT MUNICIPALITY
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทร : 056-771-399, 056-771-400
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชมภู
จำนวนผู้เข้าชม 213,713 เริ่มนับ 28 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10